Τηλέφωνο:
+357 22002100 ext. 2106
Φαξ:
+357 22 002115